Witaj na stronie Fundacji WSS

Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań na rzecz komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów między generacjami. Pomoc we wzajemnym zrozumieniu różnic wiekowych dotykających różnych obszarów życia (społeczne, zawodowe, kulturalne, osobiste, religijne). Priorytetem działalności Fundacji jest edukacja oraz budowanie dialogu na temat praw i obowiązków kobiet i mężczyżn wobec siebie, wobec rodziny oraz wobec społeczeństwa. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania: organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali; monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej; prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, konferencji oraz współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn Nadzór nad działalnością FWSS sprawuje Minister Edukacji Narodowej .

Edukacja

Wspieramy dzieci, młodzież, nauczycielki i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacniamy szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju.

Rozwój

Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w edukacji, nauce i IT. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu

Dialog społeczny

Organizujemy spotkania i hapeningi w celu omówienia ważnych społecznie kwestii. Harmonizujemy grupy społeczne, wiążemy generacje w celu rozmowy i wzajemnego zrozumienia.

Akcje charytatywne

W SŁUSZNEJ SPRAWIE działa dla pożytku obywateli Państwa Polskiego w kraju i za granicą.Śledź nasze akcje na bieżąco i zobacz gdzie możesz nas spotkać


Wideo miesiąca

W tym miesiącu zajmiemy się problemami z jakimi spotykają się nauczyciele podczas zajęć zdalnej nauki. Nagranie Webinarium, które odbyło się 8 czerwca 2020 r. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu "Lekcja:Enter". Prezentują: dr Paulina Sobiesiak-Penszko i Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych.

Napisz do nas

Fundacja W Słusznej Sprawie
7/1 Gdyńska Street, 78-500 Drawsko Pomorskie
REGON 388279783
NIP 2530353003
KRS 0000884935

​59 1020 2847 0000 1002 0197 3049 PKO BANK POLSKI
Statut Fundacji dostępny do pod linkiem: https://file.io/YTJnn2XmdL32