Witaj na stronie Fundacji WSS

Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój infrastruktury oraz szkolnictwa dziedziny IT i mediów.Wspieramy rozwój kompetencji informatycznych w społeczeństwie poprzez rozwój programów do nauczania programowania dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Pomagamy w zwalczaniu nierówności w dostępie do treści w Internecie Celem Fundacji jest także prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczących efektywności szkolnictwa ze szczególnym naciskiem na badania nad metodyką prowadzenia dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Nadzór nad działalnością FWSS sprawuje Minister Edukacji Narodowej .

Edukacja

Wspieramy dzieci, młodzież, nauczycielki i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacniamy szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju.

Rozwój

Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w edukacji, nauce i IT. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu

Dialog społeczny

Organizujemy spotkania i hapeningi w celu omówienia ważnych społecznie kwestii. Harmonizujemy grupy społeczne, wiążemy generacje w celu rozmowy i wzajemnego zrozumienia.

Akcje charytatywne

W SŁUSZNEJ SPRAWIE działa dla pożytku obywateli Państwa Polskiego w kraju i za granicą.Śledź nasze akcje na bieżąco i zobacz gdzie możesz nas spotkać


Wideo miesiąca

W tym miesiącu zajmiemy się problemami z jakimi spotykają się nauczyciele podczas zajęć zdalnej nauki. Nagranie Webinarium, które odbyło się 8 czerwca 2020 r. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu "Lekcja:Enter". Prezentują: dr Paulina Sobiesiak-Penszko i Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych.

Napisz do nas

Fundacja W Słusznej Sprawie
7/1 Gdyńska Street, 78-500 Drawsko Pomorskie
REGON 388279783
NIP 2530353003
KRS 0000884935

​59 1020 2847 0000 1002 0197 3049 PKO BANK POLSKI
Statut Fundacji dostępny do pod linkiem: https://file.io/YTJnn2XmdL32